Uzależnienie - Rodzaje uzależnień

Rodzaje uzależnieńUzależnienie fizyczne - to nabyta silna potrzeba stałego zażywania jakiejś substancji, odczuwana jako szereg dolegliwości fizycznych, np. bóle, biegunki, uczucie zimna, wymioty, drżenia mięśni, bezsenność. Zaprzestanie zażywania danej substancji (odstawienie) prowadzi do wystąpienia zespołu objawów, które określa się jako zespół abstynencyjny (zespół odstawienia). W leczeniu stosowana jest detoksykacja, czyli odtrucie[1]. Z tym rodzajem uzależnienia wiąże się tolerancja. Aby uzyskać te same efekty działania środka, osoba uzależniona musi przyjmować go w coraz większych dawkach[2].Uzależnienie psychiczne – jest to stan psychiczny przejawiający się w pragnieniu przyjmowania środków uzależniających. W początkowych fazach choroby to pragnienie można jeszcze opanować . W późniejszym stadium uzależnienia pożądanie to posunięte jest aż do nieopanowanej żądzy i przymusu używania danej substancji[3].Uzależnienie społeczne - wiąże się z zażywaniem środków toksycznych pod wpływem panującej mody lub w grupie ludzi podobnych do siebie, w kręgach młodzieży z tzw. subkultur. Istotą zjawiska jest bardzo silne uzależnienie od grupy, co pociąga za sobą bezwzględne respektowanie panujących w niej zasad i obyczajów. Ponadto osoba uzależniona w miarę pogłębiania się choroby rezygnuje z ważnych dla siebie wcześniej aktywności, wypada z ról społecznych - utrata pracy, usunięcie ze szkoły, konflikty w rodzinie, zanik zainteresowań, zawężenie kontaktów do danej grupy[4].

Przypisy:

1. Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Uzale%C5%BCnienie

2. K. Zajączkowski, Uzależnienia od substancji psychoaktywnych, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2003,

     s. 40.

3. Tamże.

4. Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Uzale%C5%BCnienie
 

-A +A